هماهنگی با مداح و مساجد

هماهنگی با مداح و قاری

ارتباط و هماهنگی مستقیم با قاریان ممتاز و برتر کشور و مداحین اهل بیت در جهت بهتر برگزار شدن ،حفظ ابرو و شان مراسم ترحیم مشتریان از دیگر خدمات تشریفات گلستان علی (ع) می باشد

برای دیدن عکس ها روی انها کلیک کنید.

 

 

….