معرفی موسسه خیریه گلستان علی (ع)

معرفی موسسه خیریه گلستان علی (ع)

 رسول اکرم (ص) : در بهشت خانه ای است که آنرا شادی سرا گویندو جز آنان که یتیمان مومنان را شاد کرده اند وارد آن نمی شوند .

معرفی موسسه خیریه گلستان علی(ع)……

موسسه گلستان علی (ع) ،بزرگترین موسسه هیات امنایی تحت نظارت بهزیستی است که یک دهه از شروع به فعالیت آن میگذرد.

این موسسه به تربیت ونگهداری شبانه روزی ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و حمایت آن ها تا اتمام تحصیلات دانشگاهی،به دست آوردن شغل ،ازدواج واستقلال کامل میپردازد.

در حال حاضر با کمکهای خیر خواهان و نوع دوستان ،تعداد زیادی کودک و نوجوان در هفت خانه شبانه روزی و دو خانه مستقل ،تحت حمایت موسسه قرار گرفته اند و بیش از بیست وپنج مرکز نگهداری در منطق محروم استان ،تحت پوشش حمایت های غیر نقدی و اردویی موسسه هستند.

همچنین به دلیل پیشگیری از واگزار شدن کودکان ونوجوانان به موسسات بهزیستی ،تعداد زیادی از خانوادها هم از امکانات موسسه برخوردار میشوند.

سایت رسمی این موسسه : www.golestanali.ir