وبلاگ

” کرونا ” مراسم ترحیم عزیزمان را تعطیل کرد

اما تشریفات گلستان علی (ع ) چون ۱۰ سال گذشته برای ابراز همدردی و برگزاری مراسم باشکوه یادبود ، ترحیم ، چهلم ، سالگرد در کنار شماست .اکنون در فضای…

یاد مرگ و ذکر معاد از نظر امام علی(ع) بالاترین ذکرهاست

در آموزه‌های امام علی (ع) و در نهج البلاغه یاد مرگ و مرگ اندیشی بسیار برجسته دیده می‌شود که هیچ چیز چون آن، آدمی را از گردنفرازی و گردنکشی فرود نمی‌آورد و به تواضع و فروتنی در برابر…