اجاره تاج گلهای شبه طبیعی جهت مجالس ترحیم

تشریفات گلستان علی (ع) به منظور جلوگیری از اسراف و هزینه های غیرضروری در مجالس ترحیم و سمینارها و افتتاحیه ها به تعدا کافی تاج گلهای شبه طبیعی تهیه نموده است که انرا بصورت اجاره و با ارسال رایگان و تقدیم یک عدد لوح یادبود به کلیه نقاط شهر در اختیار شهروندان قرار میگیرد و عواید ان صرف تآمین مخارج فرزندان موسسه گلستان علی (ع) میگردد .